Reorganiseren

Reorganiseren met behoud van kwaliteit

‘Hoe kan ik m’n werk goed doen als het steeds weer anders moet?’

Cliënten die ik als loopbaanadviseur begeleid, klagen vaak over de stroom veranderingen die door de overheid of het eigen management opgelegd worden. Nieuwe regels of werkwijzen veroorzaken bij veel werknemers onzekerheid en stress. In deze brief vind je zes tips om veranderingen waar je niet voor kiest, het hoofd te bieden.

De zoveelste reorganisatie?

Mensen werkzaam in het onderwijs, zorg of welzijn hebben het gevoel dat door regelgeving ‘van boven af’ hun werk voortdurend verandert. Bijvoorbeeld door een reorganisatie of omdat er nieuwe ideeën over de inhoud van het werk zijn.

Als het werk anders wordt, moeten werknemers mee veranderen. Soms vraagt dit andere, nieuwe vaardigheden die niet altijd meteen beheerst worden.

Het algemeen beeld is dat er kwantitatief meer gevraagd wordt, een zwaardere case-load, meer registratie en bureaucratie, ten nadele van de kwaliteit van het werk.

Veel werknemers voelen zich hierdoor opgejaagd, zijn ontevreden en gespannen omdat ze niet aan belangrijke taken toekomen, rennen zichzelf en hun collega’s voorbij.

Bovendien kunnen opgelegde veranderingen weerstand oproepen en kan er een klaagcultuur ontstaan. Dit is niet bevorderlijk voor de sfeer in het team.

Zes tips om plezier in je werk te houden en kwaliteit te blijven leveren

Staak je verzet als dit niet tot de gewenste resultaten zal leiden!

Verzet tegen zaken die je niet kunt veranderen, kost energie en levert niets op.

Houd zicht op de resultaten en doelen die je wil halen.

Het lijkt soms alsof nieuwe structuren of werkwijzen, zoals uitgebreidere registratie en rapportage, eerder doel als middel zijn. Men verliest zicht op de kerntaak, bijvoorbeeld goede zorg bieden. Dan is het tijd om stil te staan bij het oorspronkelijke doel van de organisatie. Geef antwoord op de vraag: wanneer ga jij met een voldaan gevoel naar huis, elke dag? Hoe ziet jouw werkdag er dan uit? Maak met elkaar een plan hoe je dat kunt realiseren. Brainstorm met collega’s over doelen en resultaten die voor jullie belangrijk zijn. Doe hetzelfde voor de langere termijn: hoe ziet het werk er over 1, 2 of 3 jaar uit? Welke stappen moeten er genomen worden om tot dit resultaat te komen?

Onderzoek wat elk teamlid te bieden heeft

Wat zijn jouw belangrijkste kwaliteiten? Hoe kun je die inzetten in een nieuwe, (chaotische) veranderende situatie? Wat zijn de belangrijkste kwaliteiten van anderen in het team? Hoe zet je die in om tot het resultaat te komen dat je wil halen?

Wees je ervan bewust dat negatieve gedachten belemmerend werken.

in het proces dat je als team doormaakt, maar ook voor jezelf en je eigen werkplezier. Een gedachte als ‘deze manier van werken is niets voor mij’ maakt je improductief en ongelukkig. Kies een gedachte die jou stimuleert om je werk goed te doen. Bijvoorbeeld: Ik wil mijn talenten inzetten om tot een goed resultaat te komen.

Houd vol!

Doe je werk met concentratie en volharding. Alleen dan zul je optimale resultaten zien en voldoening uit je werk kunnen halen.

Beloon jezelf en elkaar.

Niet alleen als er resultaten behaald zijn, maar ook voor het feit dat je met elkaar je best doet. Als team werken aan resultaten Blijf als team met elkaar in gesprek over wat je inspireert en wat je met elkaar verbindt. Bespreek welke resultaten mogelijk zijn en hoe kwaliteiten van ieder teamlid hiertoe bij kunnen dragen.

© 2007 Dorothé Pietersma