Individueel coachingstraject

Hoe krijg ik weer plezier in mijn werk?

Last van stress of sleur? Je werkt zeven jaar in dezelfde functie en dan begint het te kriebelen. Is dit het nou? Je voelt geen uitdaging meer, het enthousiasme is weg. Je ergert je aan collega’s en aan de routine waarin je zit. Of je hebt voortdurend het gevoel dat je tijd tekort komt. Je werkt zo hard dat je je aan het eind van de dag leeggezogen voelt. Op papier ziet je functie er interessant uit maar in de praktijk word je opgeslokt door de waan van alledag: vergaderingen die vaak meer energie vragen dan dat ze opleveren, mensen die binnenlopen en ‘iets’ van je willen.

Met bezieling je werk doen

Veel mensen zullen zich herkennen in de hierboven geschetste situatie. Toch kan het ook anders. Je kunt leren om je werk weer met plezier en bezieling te doen. Je begint èn eindigt de dag energiek en voldaan.

Wat kost jou energie?

Als je langere tijd ergens werkt, kunnen er ongemerkt patronen ontstaan die teveel energie vragen. Je voelt je bijvoorbeeld overspoeld door administratieve taken, die je dan ook consequent voor je uitschuift. Of je ergert je aan collega’s die teveel praten, je hebt het gevoel dat je voortdurend druk bent met bijzaken terwijl je aan de leuke en belangrijke kanten van je werk niet toekomt. De twijfel slaat toe. Wil ik dit werk nog 10 jaar doen? Heb ik niet meer in mijn mars dan deze functie?

Ken jezelf!

Mensen veranderen: kwaliteiten en drijfveren kunnen per levensfase verschillen, je idealen raken ondergesneeuwd. In een loopbaantraject wordt je een spiegel voorgehouden. Waar zit bij jou de valkuil? Misschien moet je leren je tijd beter en efficiënter te gebruiken. Of denk je negatief over jezelf en werkt dat belemmerend in je functioneren? Wellicht stel je te hoge eisen aan jezelf, kun je moeilijk ‘nee’ zeggen en wil je door iedereen aardig gevonden worden. Vaak is het combinatie van factoren die de stress veroorzaken.

Veranderen geeft energie

Aan het eind van een coachingstraject ga je zelfbewust en energiek aan het werk. Je verandert je werkwijze zo, dat je weer met plezier en ontspannen aan het werk gaat. Je leert open te communiceren en belemmerende gedachten en overtuigingen om te zetten in stimulerende gedachten.

Kosten

Een coachingstraject van zes bijeenkomsten kost € 675,00 excl. 21% BTW

Wat krijg je hiervoor?

 • een intakegesprek
 • vijf gesprekken van 1-1,5 uur
 • analyse van de huidige functie
 • een keuze uit testen die in jouw situatie van belang zijn zoals:
  - 
test carrière –ankers
  - beroepskeuzetest
  - kwaliteiten- en vaardighedentest
 • een plan van aanpak waar je ook na het traject mee aan de slag kunt
 • een verslag van de gesprekken met een advies dat je direct toe kunt passen
 • een maand na afsluiting van het traject een feedbackgesprek

Contact

Bel voor een afspraak of stuur een mail. Contact

Terug naar Trajecten