Individueel reïntegratietraject

Met zelfvertrouwen aan de slag

Kan ik wel weer aan het werk? Voor mensen die enige tijd uit het arbeidsproces zijn geweest, kan het weer gaan werken spanning en onzekerheid met zich meebrengen. Men moet opnieuw in een arbeidsritme komen. Vaak is het in het begin nog onduidelijk wat iemand weer aankan en of er op de werkplek ruimte en begrip is voor een periode van wennen en opbouwen.
Ondanks de onzekerheid die de periode van reïntegratie met zich meebrengt, is het mogelijk dat de cliënt weer met plezier en tevredenheid zijn werk verricht. Hij kent de eigen mogelijkheden en grenzen en kan hierover communiceren.

Een dubbel gevoel

De cliënt heeft vaak ambivalente gevoelens ten opzichte van het reïntegratieproces. Aan de ene kant is het prettig om weer te kunnen werken, aan de andere kant zijn er vragen en onzekerheden en wellicht ook weerstand.

 • pas ik nog in het team
 • kan ik het werk na zo lange tijd nog aan
 • beschik ik over voldoende kennis en vaardigheden om de werkzaamheden te verrichten
 • vind ik het werk nog wel leuk
 • kan ik aan de eisen voldoen die de werkgever aan mij stelt
 • hoe moet ik me gedragen ten opzichte van mijn leidinggevende en collega’s
 • ben ik anderen niet tot last?

Ik weet wat ik kan

In een traject leert de cliënt omgaan met spanningen en onzekerheid en om met zelfvertrouwen aan de slag te gaan.
Hij kent de eigen kwaliteiten en valkuilen en weet hoe van een valkuil een uitdaging te maken. Hij is zich bewust van belemmerende gedachten en wat deze kunnen veroorzaken (angst bijvoorbeeld). De cliënt kan deze omzetten in stimulerende. Hij weet dat werk leuke, maar ook minder leuke kanten heeft en kan hiermee omgaan.

Kosten

Een coachingstraject van zes bijeenkomsten kost € 675,00 excl. 21% btw.
Wat krijg je hiervoor?

 • een intakegesprek waarna een plan op maat samengesteld wordt
 • vijf gesprekken van 1,5 uur
 • een keuze uit testen die voor de cliënt van belang zijn zoals: 
test carrière –ankers
beroepskeuzetest 
kwaliteiten- en vaardighedentest
 • een plan van aanpak waar de cliënt ook na het traject mee aan de slag kan.
 • een verslag van de gesprekken met een advies voor de opdrachtgever
 • een verslag van de gesprekken voor de cliënt met een advies dat deze direct toe kan passen
 • een maand na afsluiting van het traject een feedbackgesprek

 

Contact

Bel voor een afspraak of stuur een mail. Contact

Terug naar Trajecten